https://goctruyentranhvui2.com/image/tho-san-so-menh-cap-f-0000404444-03-05-2023/1Qjx_G7YYWQOroXEaSWoZ_OlQQi45TpNN

Thợ Săn Số Mệnh Cấp F

Tên khác:

F-Class Destiny Hunter

Tác giả: Anamin/s-nanyc
Trạng thái: Đang thực hiện
Mới nhất: 59
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F Xếp hạng: 4/5 - 25 Lượt đánh giá.
1.250 Người theo dõi
Tóm tắt nội dung
In a world where destiny decides the ability one awakens, Seo Gangrim is born with the worst destiny. He awakened as a hunter, but he was the very bottom of the bottom. One day, he is ambushed… [Power ‘Destiny Stealing’ is being activated. You have obtained the power ‘Regression’.] He lost all his teammates to an assassin, but right before dying, he regressed to his past. Right then, Seo Gangrim made the decision never to leave his life to destiny again.
Danh sách chương
Chương Tiêu đề Nhóm dịch Trạng thái Lượt xem Cập nhật
#59 N/A 801 14-03-2024
#58 N/A 858 03-03-2024
#57 N/A 894 22-02-2024
#56 N/A 971 12-02-2024
#55 N/A 1269 22-01-2024
#54 N/A 1309 09-01-2024
#53 N/A 1709 24-12-2023
#52 N/A 1411 19-12-2023
#51 N/A 1704 11-12-2023
#50 N/A 1720 03-12-2023
#49 N/A 1543 24-11-2023
#48 N/A 1698 18-11-2023
#47 N/A 1655 11-11-2023
#46 N/A 1847 03-11-2023
#45 N/A 2222 29-10-2023

BÌNH LUẬN